Details

Mobbning : en del av sjuksköterskors vardag?

by Stigen, Lotta; Batista, Ana

Abstract (Summary)

Vuxenmobbning är ett allvarligt problem på många arbetsplatser. Mot bakgrund av att fenomenet är ett av de största psykosociala arbetsmiljöproblem som vi står inför idag, bör det uppmärksammas. Syftet med studien är att titta på relationen mellan mobbning, makt och organisationsstatus inom vården. Fokus ligger på mobbningens förekomst, toleransen gentemot fenomenet och dess konsekvenser. Frågeställningarna besvarades via en enkätstudie som genomfördes av 133 verksamma sjuksköterskor i Västra Götalands län. Resultatet visade att en majoritet av respondenterna hade liten eller ingen erfarenhet av mobbning på sin arbetsplats. Mobbning tolereras inte oavsett förövare och flertalet sjuksköterskor var överrens om att mobbning leder till mycket allvarliga konsekvenser.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psychology psykologi sociology sociologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.