Details

Mellan Himmel och Jord : En reflexiv inblick i dokumentärfilmsproduktion

by Mentzer, Daniel

Abstract (Summary)

En problemanalys och djupdykning i en dokumentärmakares vardag omfattande projektet Mellan Himmel och Jord. Texten diskuterar begrepp kring dokumentära gestaltningar och hur man ställer sig till dessa beroende av sin situation som filmare.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dokumentär produktion media tv mentzer daniel

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.