Details

Mejora de la seguridad alimentaria en productos cárnicos listos para el consumo mediante la aplicación combinada de tecnologías de conservación emergentes

by Marcos Muntal, Begonya

Abstract (Summary)
La demanda creixent de productes mínimament processats i llestos per al consum planteja un important repte per a la seguretat alimentaria i ha conduit al desenvolupament de tractaments suaus que permetin inhibir el creixement microbià conservant la qualitat dels aliments. Els treballs recollits a la present tesi van plantejar diverses estratègies consistents en la combinació dobstacles al creixement microbià per a millorar la seguretat de productes carnis llestos per al consum. Amb lobjectiu de millorar la seguretat dels embotits poc àcids, es va valorar laplicació del tractament per alta pressió hidrostàtica (APH) i laddició de cultius iniciadors en embotits poc àcids. Per altra banda, per a reduir el risc de L. monocytogenes durant la conservació del pernil cuit llescat, es va avaluar lefecte combinat de laddició dantimicrobians naturals (lactatat-diacetat i enterocines), afegits directament o a través de lenvasament antimicrobià, i el tractament per alta pressió hidrostàtica.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Aymerich, Teresa; Monfort, Josep M.; Garriga, Margarita

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eqata enginyeria química agrària i tecnologia agroalimentària

ISBN:

Date of Publication:06/25/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.