Details

Med en missbrukande mamma : Behandlingspersonals erfarenheter av barn och mammor i behandling

by Hultberg, Jenny; Lindkvist, Theres

Abstract (Summary)
Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik för inriktning mot ungdomsoch missbrukarvård, C-uppsats 10 p Titel Engelsk titel Författare Handledare Med en missbrukande mamma – Om behandlares erfarenheter av barn och mammor i behandling A substance abused mother : The counselor experience with children and mothers in treatment. Jenny Hultberg och Theres Lindkvist Kerstin Köhlin Datum Mars 2006 Antal sidor 39 Nyckelord mammor, missbruk, behandling, barn, påverkan, bindning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/21/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.