Details

Mecanismes de regulació transcripcional del gen que codifica per la "Kidney-Androgen Regulated Protein" (KAP) en relació a la seva especificitat de teixit i control hormonal.

by Teixidó Travesa, Neus

Abstract (Summary)
RESUM: Entre els gens sotmesos a regulació androgènica al ronyó de ratolí i amb una expressió pràcticament exclsuiva al túbul proximal es troba el de la Kidney Androgen-regulated Protein (KAP). LmRNA del gen de la KAP és el més abundant del ronyó de ratolí mascle i la hibridació in situ sols es detecta en les cèllules epitelials dels túbuls corticals (Meseguer et al., 1987). Lespecificitat tan restringida de lexpressió del gen de la KAP així com el dimorfisme sexual que manifesta ha permès distingir dos patrons diferents dins les cèllules S1/S2 i S3 que integren el túbul proximal. En les cèllules S3 lexpressió de KAP és dependent de lhormona tiroïdal i en les cèllules S1/S2 lexpressió sols present en mascles respon a andrògens i és dependent de la presència puntual de lhormona tiroïdal durant la maduració gonadal. La mutació de dues putatives seqüències dunió per a factors C/EBP situades a -429 i -457 del promotor del gen suposa en assajos de transfeccio transitòria en la línia cellular PCT3 derivada dels segments S1/S2 amb constructes de 638 pb del promotor, una caiguda de la inducció per andrògens de -40 cops. En aquesta Tesi sha comprovat mitjançant assajos EMSA que el receptor dandrògens (RA) és capaç dunir lelement de reposta a andrògens (ARE) situat a -39bp de linici de transcripció. Assajos de transfecció transitòria han mostrat que la mutació AThis document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Meseguer Navarro, Anna; Balcells Comas, Susana

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genètica

ISBN:

Date of Publication:07/27/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.

Contact Us | About Us | Privacy Policy & Terms of Use