Details

Mecanisme d'activació de fibronectina i LEF1 per Snail1 durant la transició epili-mesènquima

by Agustí Benito, Cristina

Abstract (Summary)
Resum La transició Epiteli-Mesènquima es dóna durant el desenvolupament embrionari i en els estadis tardans de la progressió tumoral permetent que es produeixi la metàstasi. Aquestes transicions necessiten una repressió de lE-Cadherina i es pot reproduir en cèllules en cultiu amb lexpressió ectòpica de Snail1, un repressor de lE-Cadherina. Durant la transició produïda per Snail es produeix la ràpida activació de gens mesenquimals com Fibronectina i LEF1. Lexpressió forçada dE-Cadherina fa disminuir els nivells de RNA de Fibronectina i LEF1, indicant que en lactivació daquests dos gens està implicat un cofactor sensible a lE-Cadherina. En concordança, la transcripció de Fibronectina i LEF1 és depenent de ?-Catenina i NF?B. La sobreexpressió dE-Cadherina inhibeix lactivitat transcripcional daquests dos factors i disminueix la seva interacció amb el promotor de Fibronectina. De manera similar a la ?-Catenina, NF?B es detecta associat a lE-Cadherina i altres components dels contactes intercellulars. Quan es trenquen les unions adherents, com quan es sobreexpressa Snail, la interacció E-Cadherina-NF?B disminueix i augmenta lactivitat transcripcional de NF?B i???-Catenina.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Baulida, Josep

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències experimentals i de la salut

ISBN:

Date of Publication:05/28/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.