Details

Maten i förskolan : om valet av cook chillmetoden i en Svensk kommun

by Hedqvist, Jenny

Abstract (Summary)

I den här studien görs ett försök att finna ut varför kommunen väljer cook chill, om det blir någon näringsförlust när man använder metoden och vad pedagogerna anser om maten som serveras. Tre metoder har använts; intervjuer, enkäter och litteraturstudier. Två personer inervjuades; kommunens kostansvarige och den ansvarige vid centralköket. 50 stycken enkäter skickades till pedagoger vid fyra olika förskolor och 26 stycken kom tillbaka.Det framgår i studien att det är ekonomiskt fördelaktigt i kommunen att använda sig av cook chillmetoden, då många förskolor inte är anpassade för matlagning i eget kök. Det finns dock studier som visar på att metoden medför vissa näringsförluster. Pedagogerna vid förskolor med mottagningskök ansåg att maten som serverade inte var speciellt bra och de var oroliga över näringsinnehållet och hur alla tillsatser påverkar barnen. De påvisade även vikten av eget som kök som en pedagogisk resurs för att skapa matlust och goda matvanor.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:cook chill mat mottagningskök näringsförlust subject didactics ämnesdidaktik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.