Details

MP3 : hur låter det?

by Delbring, Rikard; Johansson, Lars

Abstract (Summary)
Mp3 is a compressionformat that gets more users. More and more downloads music from the Internet and the format is also used in presentations and i many other contexts. In our essay we have examined if people experience a difference between the original and the compression. We have also examined if there are divergence between speech and different categories of music and if the system on which the sound is played has importance. To get the answers for this we have carried out a experiment where thirty participants, in two different categories, Students and Soundproffessionals, listen to original and compressed sound in three different categories to see if they experience any divergence. Soundfiles in the categories speech, popular music and classical music were played on two different soundsystems to examine the importance of the system. The result of the experiment shows that mp3-compression works well in many ways. The experiment showed that speech worked well on both systems when few of the participants did not experience that the original sounded better. The classical music showed similar result with the exception of 96 kbps compression on the more advanced speakers where a vast majority thought that the original sounded better. Popular music was the category that the participants felt the original sounded better to the highest degree, but even there it works well at some compressions. Sammanfattning Mp3 är ett komprimeringsformat som får allt fler användare. Vår uppsats bygger på ett experiment där vi undersökt om folk upplever en skillnad mellan original och komprimerat ljud Vi har också undersökt om det är skillnad på upplevelsen mellan tal och olika musikformer och om uppspelningssystemet har betydelse. Ljudfiler i kategorierna tal, populärmusik och klassisk musik spelades upp på två olika ljudsystem. Resultatet av experimentet visar att mp3-komprimering fungerar bra i många sammanhang. Experimentet visade att tal fungerade bra på båda systemen då få av respondenterna inte upplevde att originalet lät bättre. Den klassiska musiken visade liknande resultat med undantag av 96 kbps komprimering på de avancerade högtalarna där en klar majoritet uppfattade originalet bättre. Den kategori som respondenterna i störst grad upplevde originalet som bäst var i populärmusik, men även där fungerar mp3-komprimering bra vid vissa komprimeringsgrader Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION ...............................................................................1 2. SYFTE &
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:digital informationsproduktion mp3 digitalt ljud

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.