Details

MISSILE : Utvecklingsmodell och strategier för framgångsrika publika webbtjänster MISSILE : Development Model and Strategies for Successful Public Web Services

by Langell, Robin; Scherman, Erik

Abstract (Summary)

Att utveckla en publik webbtjänst kan tyckas lätt, men att få denna till en framgångsrik och lönsam applikation är en annan sak. Konkurrensen är idag stenhård och en bra applikation är långt ifrån det enda man behöver för att lyckas.

Studiens syfte var att kartlägga och öka förståelsen kring publik webbtjänstutveckling, ett område som tidigare inte fått så stor uppmärksamhet i den akademiska världen. Studien bygger på ett empiriskt material insamlat genom intervjuer med några av Sveriges främsta IT-entreprenörer inom området. Studien inkluderade även ett praktiskt moment där utveckling av inbjudningssajten InviClub.se genomförts för att praktiskt testa teorierna.

Vår studie visade på att traditionella systemutvecklingsmetoder är svåra att tillämpa på detta område. En faktor som visade sig vara av yttersta vikt för lyckade projekt var snabbhet, något som de traditionella modellerna RUP och Vattenfallsmodellen inte prioriterar. Därför tog utvecklandet av MISSILE (Marknadsföring, Interaktion, Snabbhet, Snack, Integration, Lock-In samt Enkelhet) vid. Denna modell är en lättviktsmodell som är baserad på både teoretisk och praktisk grund, och är speciellt anpassad för webbutveckling inom publika webbtjänster. Modellen tar vara på och behandlar de nyckelfaktorer som kommit fram under studiens gång, genom att utkast till en tidigare egenutvecklad teoretisk modell, MALIN (Marknadsföring, Användbarhet, Lock-In) jämfördes med vad experter inom området publika webbtjänster tyckte var framgångsfaktorer för att utveckla publika webbtjänster.

Vi anser att uppsatsen har stort värde då det inte finns tidigare forskning inom området publika webbtjänster. Vi anser även att det finns ett stort praktiskt värde av MISSILE-modellen, då modellen kan vägleda IT-entreprenörer att utveckla nya publika webbtjänstprojekt mer framgångsrikt och snabbare än tidigare.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:public web services entrepreneurship 2 0 usability e marketing lock in it development viral model malin missile publika webbtjänster entreprenörskap användbarhet marknadsföring systemutveckling webbutveckling utvecklingsmodell informatics computer and systems science informatik data och systemvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.