Details

Luftporstrukturens inverkan på egenskaperna hos puts- och murbruk

by Carlsson, Thomas

Abstract (Summary)
Rapporten innehåller en beskrivning av material, undersökningsmetoder, resultat och kommentarer från laboratorieundersökningar. För att erhålla olika typer av luftporsystem användes luftporbildande medel av olika typ och i olika mängder.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; putsbruk; murbruk; tillsatsmedel; luftporbildande medel; porstruktur; luftporer; porositet; materialegenskaper; beständighet; frostbeständighet; hållfasthet; provningsresultat; laboratorieförsök; litteraturstudier

ISBN:

Date of Publication:01/01/1995

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.