Details

Lokalhistoria : en praktisk möjlighet.

by Johansson, Jenny

Abstract (Summary)
Tanken bakom det här arbetet har varit att plocka fram lokalhistoria som undervisningsmetod. Min önskan är att jag genom detta arbete ska kunna inspirera andra lärare att använda närmiljön i undervisningen. Alla kursplanerna för de fyra SO-ämnena talar för undervisning i lokalhistoria. Det finns tydligt formulerade hänvisningar om att eleverna ska vara förtrogna med sin hembygd. Både hur den ser ut idag och hur den såg ut förr. Vidare ska de känna till vilka faktorer som format och påverkat närmiljön. Vidare har jag valt att genom litteraturstudier plocka fram olika metoder, vilka man kan använda sig av vid studier av närmiljön. Dessa metoder är förlagda till landsbygdsmiljö men kan med fördel och vissa modifieringar överföras till stadsmiljö. Var man än jobbar som lärare finns det en närmiljö att använda sig av. Metoderna som redovisas i arbetet är anpassningsbara och kan användas i vilken miljö man än befinner sig. Genom praktiska erfarenheter dras slutsatsen att lokalhistoria är tacksamt att jobba med. Det är lätt att få eleverna engagerade eftersom undervisningen sker i en miljö som är välkänd för dem. Lokalhistoria innebär en hel del merarbete för läraren men jag anser att resultatet är mödan värt. Nyckelord Keyword Lokalhistoria, undervisning, metoder, närmiljö , mö jlighet. ,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ ,QOHGQLQJ...................................................................................... Syfte och problemformulering 0HWRG........................................................................................... Litteraturstudier Praktiska studier 7LGLJDUH IRUVNQLQJ ...................................................................... Åsikter om historieämnet Historieundervisning Elevers historiemedvetande Undersökning Rapport från skolverket Utvärdering av grundskolan /RNDOKLVWRULD XWLIUnQ OLWWHUDWXUHQ .............................................. ”100x300 meter historia” Torpet Expertleken Arkiv Kartor Vägen Kyrkan Slott, gods eller herrgård /RNDOKLVWRULD L OlURSODQHU........................................................... Lokalhistoria och folkskolestadga Lpo-94 och lokalhistoria
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:lokalhistoria undervisning metoder närmiljö möjlighet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.