Details

L'estudi dels processos de formació dels sediments arqueòlogics i dels paleosòls a partir de l'analisi dels fitòlits , els minerals i altres microrestes

by Cabanes Cruelles, Dan

Abstract (Summary)
Resum Lestudi dels processos de formació és una peça clau per entendre el significat de les restes arqueològiques recuperades. En aquesta tesi saborda el problema dels processos de formació a partir dels fitòlits, la mineralogia (IR-FT) i les altres microrestes. A partir daquesta aproximació shan pogut determinar els agents responsables dels processos de formació, shan diferenciat els límits i avantatges en aquest camp i, finalment, shan definit una sèrie daspectes metodològics necessaris per entendre la formació dun jaciment a través dels fitòlits. Els jaciments estudiats (La Gorja dOlduvai, El Abric Romaní, El Mirador i Tel Dor) formen part duna escala on els diferents graus dantropització permeten distingir els processos culturals dels naturals, però també ens aporten dades dalta resolució desdeveniments de curta durada, així com ens ajuden a comprendre els processos tafonòmics que poden sofrir els fitòlits.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Carbonell Roura,Eduald ; Albert Cristobal,Rosa Mª

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d història i geografia

ISBN:

Date of Publication:02/06/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.