Details

Lester Bangs har aldrig varit i Tranås : Den kulturella navigationen hos rockkritiker i svensk dagspress

by Ahlén, Mattias; Ericsson, Per

Abstract (Summary)
”Lester Bangs har aldrig varit i Tranås” är en kultursociologisk studie i syfte att testa hållbarheten i begreppet ”kulturell navigation”, samt att genom kvalitativ metod visa på skillnader och likheter i Svenska musikkritikers kulturella navigationsvägar. Genom intervjuer med sju musikkritiker, alla från svensk dagspress, strävar uppsatsen efter att visa på varje individs specifika kulturella navigation för att nå en offentlig tyckarposition. Ledordet för intervjuer och för arbetet i stort har varit ”Hur?”. Hur navigerar en individ genom kulturen för att skaffa sig det kapital som är gångbart på ett specifikt fält? Begreppen kapital och fält är hämtade ur Pierre Bourdieus sociologiska teori och med analysstöd av dessa begrepp ger uppsatsen dessutom några ledtrådar till ”Varför” musikkritikerna navigerat som de gjort. Här finns exempelvis intressanta skillnader mellan storstadstidningens skribenter och landsbygdstidningens skribenter. Det kulturella navigationsbegreppet diskuteras och etableras i uppsatsen till förmån för frågan ”hur?”. Uppsatsen lämnar därmed arbetet med att förfina och underbygga begreppet, så att det också kan börja förklara ”varför”, till eventuella fortsättningsarbeten. Nyckelord Kulturell navigation – Musikkritiker – Fält Keyword Förord Det här magisterarbetet är genomfört inom ramarna för utbildningen Kultur, Samhälle och Mediegestaltning. Vi som gjort det heter Mattias Ahlén och Per Ericsson. Vi har ingenting vi vill varna för eller förklara innan du börjar läsa, däremot vill vi påpeka att om du söker efter metodkapitlet får du bläddra till slutet av uppsatsen. Vi vill passa på att tacka de rockkritiker som ställde upp på intervjuer samt vår handledare Gunilla Pettersson och våra sparringpartners Kathleen och Tina för ovärderlig hjälp. Vi vill också tacka Johan Fornäs för en fantastisk precision i litterturtipsandets svåra konst. För övrigt anser Mattias att världens bästa skiva genom tiderna är: ”London Calling” av The Clash medan Per anser att Bob Dylans ”Highway 61 Revisited” är allra bäst. Linköping den 27 april 2001 2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kulturell navigation musikkritiker fält

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.