Details

Les competències professionals del professor d'Educació Física de Secundària a Catalunya. Una proposta de categories per a la seva anàlisi

by Sebastiani Obrador, Enric Maria

Abstract (Summary)
RESUM: Emmarcada en un moment molt dinàmic i canviant de reflexió al voltant del procés de creació dun Espai Europeu de lEducació Superior (EEES) i en la revisió constant del sentit i orientació de lEducació Física, lobjecte destudi daquesta tesi es localitza en lanàlisi de les competències professionals del professor dEducació Física de Secundària a Catalunya i de les repercussions que sen deriven de cara a la seva formació. Quan es fa referència a les repercussions i implicacions, es pretén dir, en termes ideològics i funcionals, que es troba en la conceptualització i identificació de les competències professionals un referent vàlid per fer aquesta reflexió i conseqüent revisió dels estudis de grau en base a les competències. En aquest sentit, es realitza una anàlisi en profunditat del concepte de competència professional, així com dels diferents enfocaments, mètodes per a la seva identificació i experiències en la normalització, en disseny de la formació, avaluació i acreditació en base a les competències professionals. A més a més, es presenta una proposta de seqüència categorial per a poder orientar lanàlisi de les competències professionals del professorat dEducació Física de Secundària a Catalunya. Aquesta proposta categorial ha estat elaborada a partir de la Grounded Theory amb un mètode fenomenològic, interpretatiu i inductiu dins duna metodologia qualitativa i a partir dentrevistes semiestructurades a un grup de referència. Finalment es contrasten els resultats amb autors de referència, permetent una interpretació sobre el rol que sespera de lEducació Física i del seu docent a letapa de Secundària a Catalunya.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Blázquez Sánchez, Domingo; Castelló Badia, Montserrat

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb ciències de l activitat física i esport

ISBN:

Date of Publication:06/29/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.