Details

L'ensenyament aprenentatge de la cooperació: estudi d'un cas a l'educació primària

by Cañabate Ortíz, Dolors

Abstract (Summary)
Lobjectiu de la tesi és: Validar els criteris de Johnson i Johnson (1992) com a indicadors davaluació dactituds cooperatives. Ens proposem definir, contrastar i avaluar noves eines dactuació. Observant, analitzant i valorant com uns nens i nenes de 6 anys desenvolupen actituds cooperatives, a través dunes activitats proposades per les mestres tutores, amb la intenció de validar en un nou context daplicació els indicadors citats per Johnson i Johnson (1992). Per centrar els objectius de la recerca hem tingut en compte una triple perspectiva: del professorat, de l alumnat i de les activitats. Presentem lanàlisi de les dades des de diferents instruments, dacord amb els propòsits plantejats a la tesi en dos nivell danàlisis i amb la validació dindicadors. La contrastació de les aportacions dels diferents instruments ens ha permès establir la triangulació de les dades que garanteix la fiabilitat dels indicadors i ens permet arribar a les conclusions esmentades en el últim capítol.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Carmen Martín, Lluís del; Gómez Alemany, Isabel

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:de didàctiques específiques

ISBN:

Date of Publication:03/27/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.