Details

Ledarnas tankar och teorier vid motivationsarbete : En studie utförd på ett hälsoföretag

by Strandberg, Emma; Larsson, Alexandra

Abstract (Summary)
Larsson, A., Strandberg, E., (2008). Ledarnas tankar och teorier vid motivationsarbete. En studie utförd på ett hälsoföretag. C-uppsats i pedagogik, 15hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle Denna uppsats var en undersökning av motivationsarbetet på ett hälsoföretag i Sverige. Syftet med undersökningen var att beskriva vad hälsoföretaget använder sig av för teorier och metoder för att motivera sina klienter. Uppsatsen baserades på fyra intervjuer och två observationer. Personerna som ingick i undersökningen var alla anställda på företaget. Ledarna använder sig av olika teorier och modeller för att motivera sina deltagare. Några av dessa var motiverande samtal, kroppsspråk och motivationskorset. En viktig del av Hälsoföretagets arbete var att sprida glädje bland sina deltagare. De vill få alla att känna sig sedda och detta gjorde de genom uppmuntrande kommentarer och blickar. Trots det så upplevde vi att ingen av dem har reflekterat särskilt över hur de gör när de ska motivera sina klienter. Ett annat resultat vi fann var att inte alla använder sig av någon vetenskapligt baserad motivationsmodell. För att öka chansen för bättre resultat kan det vara en fördel att ta stöd från forskningen. Nyckelord: Motivation, motivation till förändring, egen beslutsamhet, modell för förändring och fysisk aktivitet
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:motivation to change self – determination model and exercise

ISBN:

Date of Publication:11/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.