Details

Lean accounting : -ett effektivare styrsystem i processorienterade företag Lean Accounting : a more efficient management system inprocess orientated companies

by Jonsson, Jenny; Larsson, Elin

Abstract (Summary)

För att skapa mer verkliga siffror och aktualitet i beslutsunderlag har lean accounting som ekonomistyrningsmetod uppkommit. Metoden sägs bättre komplettera de förändringar som skett mot mer processorientering inom företag. Syftet med denna uppsats är att beskriva de skillnader och likheter som förekommer mellan traditionell ekonomistyrning och lean accounting. Även hur lean accounting kan utgöra ett mer komplett styrsystem i processorienterade företag i dess strävan mot lönsamhet, diskuteras. Detta görs för att identifiera de brister som sägs uppkomma då traditionella ekonomistyrningsmetoder används i processorienterade företag. Studien baseras på litteratur inom lean-omårdet samt inom traditionell ekonomistyrning. Resultatet av denna studie visar på hur traditionella mätetal anses skapa ett suboptimerat beteende och förespråka massproduktion för att nå mesta möjliga kostnadsfördelning. Vidare sker en diskussion kring hur företag som arbetar med lean och processorientering, genom att även integrera ekonomisystemen i organisationens arbete och implementera lean accounting, kan få fram och basera sina beslut på mer verkliga siffror och därmed på sikt skapa en ökad lönsamhet i företaget.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:produktkalkyler processtyrning lean accounting just in time relevance lost ekonomistyrning business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.