Details

Lean Production inom transportsektorn : Implementering och uppföljning av mätetal Lean Production within the Transportation Sector : Implementation and Follow-Up of Numerical Values

by Rantonen, Jimmy

Abstract (Summary)

 

Syftet med detta arbete, som bedrivits på DB Schenker Sverige i Önnestad, är att skapa ett underlag som främjar en implementation av arbetssättet Lean Production inom transportbranschen. Anledningen till att Schenker vill börja arbeta efter Lean är att de under en längre tid haft svårt att höja sin kvalitet och effektivitet. Det huvudsakliga målet med arbetet har varit att:

* på ett enkelt och robust sätt i samförstånd med ledningen skapa en grund för hur arbetet med Lean Production ska implementeras

* skapa tydliga och enkla mätetal/måltal för att följa upp de olika avdelningarnas produktivitet

* utforma en terminallayout som är anpassad till Lean Production där städning, avvikelser, flöden och säkerhet tydliggörs

* skapa en arbetsmodell för hur Lean Production ska kunna tillämpas fullt ut

 

Det största argumentet när företag strävar efter att bli Lean är att sätta kunden i centrum samt att "skapa tänkande människor". Genom att sätta kunden i centrum och "skapa tänkande människor" så skapas effektiva arbetsplatser där verksamheten förebygger slöseri, skapar processtänkande, tänker på miljö och säkerhet, service och tjänster och en kultur bildas som främjar delaktighet från personalen.

 

Detta examensarbete har drivits som en fallstudie, främst för att författaren har arbetat ensam, även för att utgångspunkten från Schenkers sida var att göra ett grundarbete för att Lean Production skulle kunna implementeras på distriktet med så heltäckande information som möjligt.

 

De huvudsakliga resultaten av detta arbete är följande:

* ny terminallayout där ordning och reda (5S) har tillämpats

* genom att 5S har tillämpats har en grund för Lean Production och standardisering av arbetsplatsen skapats, som är det fundamentala för ständiga förbättringar

* genom 5S visualiseras avvikelser

* förbättringsmöten och förbättringstavla för de olika avdelningarna

* förbättrad säkerhet

 

En av de väsentliga slutsatserna i detta arbete består av en arbetsmodell för hur arbetet med implementeringen av Lean Production går tillväga. Utöver det innefattar arbetet rekommendationer för Schenker och deras framtida arbete med Lean Production.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:lean production implementering 5s förbättringsgrupper ständiga förbättringar produkt och processutveckling

ISBN:

Date of Publication:

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.