Details

Lastrigg : produktutveckling av rigg för lastning av miljöbränsle

by Midendal, Tomas; Gustavsson, Johan

Abstract (Summary)

En hög med bränslebriketter ligger på marken på ett industriområde i Sveg. Det är tillverkaren av dessa som har lagerhållit briketterna på detta sätt och ämnar lasta dessa i sina containrar. Då detta moment inte tillhör den ordinarie produktionen finns en mobil enhet att tillgå för att genomföra inlastningsproceduren. Containern placeras i en rigg som hissar containeröppningen upp i luften varpå en hjullastare matar in briketterna i en transportör. Den förflyttar briketterna upp till containeröppningen vilket leder till att materialet faller ned på containerns botten. Lastningen upplevs inte ske på ett tillfredsställande vis enligt användaren. Detta är utgångspunkten som ligger till grund för detta examensarbete Arbetet har utgått ifrån att skapa en väl lämpad arbetsgång för att utveckla ett konceptförslag och praktisera detta för slutlig utvärdering. Arbetsgången som utvecklades och följdes ledde slutligen fram till ett konceptförslag som uppfyller kundens samtliga krav. Alla ingående metoder bidrog till resultatet och kan därför anses väsentliga för arbetet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:produktutveckling container lastning lastrigg

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.