Details

Laprenentatge del traçat gràfic de lescriptura. Incidències i propostes dintervenció.

by Blasco Romeo, Sònia

Abstract (Summary)
RESUM: En el procés densenyament-aprenentatge del traç gràfic de lescriptura, és freqüent que lalumnat trobi algunes dificultats per aconseguir una qualitat escrivana suficient independentment del mètode utilitzat. Aquesta tesi té com a objectius: conèixer la freqüència dús dels diferents mètodes en la nostra realitat escolar, interrelacionar els corrents metodològics amb les diferents menes de dificultat en lescriptura, proposar les línies que estructurin un treball dintervenció i/o prevenció de les dificultats en lescriptura i obtenir un qüestionari de screening que permeti fer una anàlisi sobre el mètode daprenentatge de lescriptura i les dificultats específiques que sobserven en cada aula.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Buisán Serradell, Carmen; Baqués Trenchs, Marian

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb psicologia

ISBN:

Date of Publication:01/16/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.