Details

Laborativ matematikundervisning : Ett tänkbart komplement till traditionell gymnasieundervisning

by Wahlberg, Mikael; Johansson, Mattias

Abstract (Summary)
Detta examensarbete i matematikdidaktik presenterar och analyserar en laborativ undervisningsmetod i matematik. Ett konkret laborationsexempel togs fram för att vara underlag i de undersökande intervjuer som gjordes med tre verksamma matematiklärare. Undersökningen, laborationsexemplet samt studerandet av matematikdidaktisk litteratur visade att en laborativ undervisning är ett tänkbart komplement till den traditionella undervisningen. Det finns dock en olöst tidsproblematik avseende laborativ undervisning. 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Syfte 6 2.1 Problemdiskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2 Avgränsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 Teoretisk bakgrund 7 3.1 Styrdokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2 Teoretisk modell
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/23/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.