Details

La validesa del model triaxial de la confiança organitzativa com a predictor de l'efectivitat

by Mach Piera, Maria Mercè

Abstract (Summary)

En el treball de recerca que presentem per obtenir el grau de doctor sha investigat la relació entre la confiança i lefectivitat organitzativa dins del context dels esports interactius professionals. Linterès creixent de la bibliografia sobre la confiança mostra el reconeixement de la importància que se li atorga com a factor que incrementa lèxit organitzatiu. Malgrat aquest interès creixent, encara hi ha pocs estudis empírics que mostrin en el nivell danàlisi de lequip, les relacions entre la confiança organitzativa i els resultats de lefectivitat. Lobjectiu daquesta recerca és investigar empíricament fins a quin punt les percepcions de la confiança dels jugadors (entre els membres de lequip, la seva relació amb lentrenador principal i amb el club en conjunt) poden predir lactuació futura de lequip. A més, també sha considerat el possible efecte moderador de lestil de direcció de lentrenador (lideratge transaccional o transformacional), juntament amb la cohesió del grup i les polítiques organitzatives.

En aquest treball empíric sanalitzaran els resultats del treball de camp realitzat, entre març i abril de lany 2005, a 700 atletes pertanyents a 59 equips professionals de les primeres lligues esportives espanyoles de bàsquet (ACB), handbol (ASOBAL), hoquei sobre patins (OK-Liga) i futbol sala (Liga de Honor). Sha utilitzat una combinació dANOVA i danàlisi de regressió per tal de comprovar les relacions proposades en el model de recerca. Els resultats obtinguts mostren evidències que un grup de variables exerceix un efecte mediador entre els resultats actuals i futurs de lequip.

Bibliographical Information:

Advisor:Dolan, Simon; Sierra, Vicenta; Riera i Romaní, Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb psicologia

ISBN:

Date of Publication:02/07/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.