Details

La imatge de l'home i el genoma humà. Una anàlisi des del pensament de Hans Jonas

by Lajara Garcia, Mercè Montserrat

Abstract (Summary)
RESUM: Des del 2003, any en què es va fer públic el desxiframent del Genoma Humà, hi ha hagut una allau de descobriments i aplicacions relacionats amb aquesta gran fita històrica i científica. Parallelament han anat sorgint diferents qüestionaments ètics; entre ells, aquells que es plantegen de quina manera es pot veure afectada la imatge de lhome en el desplegament de les possibilitats que ofereix aquesta singular troballa. En aquesta recerca sestudien les diferents repercussions des dun angle concret: el pensament de Hans Jonas. La proposta ètica desenvolupada per Hans Jonas permet fer una valoració acurada de la problemàtica que es dóna en alguns camps de la bioètica i, duna manera especial, la que va associada amb la manipulació genètica. En aquesta tesi sofereix una sistematització dels plantejaments daquest autor per tal de facilitar la seva aplicació a situacions concretes. Lestudi del genoma i les pràctiques científiques, mèdiques i socials que sen deriven, especialment les del genoma humà, han estat i constituiran en el futur una gran contribució per a la humanitat. Tanmateix, simposa la prudència en lactuació de diferents estaments per preservar el bé de les persones, especialment daquelles més vulnerables. Un aspecte fonamental que es pot veure afectat per la tecnologia genètica aplicada a lésser humà és el mateix concepte dhome en la seva peculiaritat tridimensional: biològica, cultural i espiritual. En aquesta recerca es delimita lespecificitat humana en les seves diverses esferes tot oferint una orientació sobre leticitat de les intervencions genètiques per tal de preservar la dignitat de la persona humana. Es constata en aquest estudi que ciència i humanitats no són mons separats i que es fa necessari el diàleg constant entre les diverses disciplines perquè no és possible parlar de bioètica sense un clar i honest diàleg interdisciplinar. Les conclusions principals conflueixen en una qüestió que planteja una de les preocupacions principals de Jonas i també de lautora: podrà la genètica arribar, amb el seu poder, a afectar allò més íntim que té la persona com és la seva essència, allò que li fa ser el que és?
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Torralba Roselló, Francesc; Abel Fabra, Francesc

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fefc filosofia pràctica

ISBN:

Date of Publication:06/09/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.