Details

La incorporació de les TIC a lensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació duna experiència dintroducció de les TIC en un model densenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna

by Prats i Fernández, Miquel Àngel

Abstract (Summary)

RESUM

Lobjectiu central del nostre treball ha estat, duna banda, descriure i analitzar allò que sesdevé quan sincorporen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un model formatiu densenyament superior presencial; de laltra, observar el procés dinteracció didàctica durant la incorporació progressiva de les TIC a lensenyament superior, explicar el procés de desenvolupament i construcció duna plataforma telemàtica i, consegüentment, ser motors de canvi i millora des de la praxi del procés dinteracció didàctica amb el suport de les TIC a lensenyament superior presencial.

Atesa la naturalesa del que es volia investigar, doncs, hem volgut aproximar-nos metodològicament a un enfocament científic emergent o multiparadigmàtic.

Per tant, aquesta recerca se centra en lavaluació, en la descripció i en lanàlisi de la mostra observada, alhora que ens apropa en un nou escenari didàctic dins lensenyament superior basat en la bimodalitat presencial. Una bimodalitat presencial entesa a partir de les sinergies entre una varietat multimetodològica dactivitats i dinàmiques presencials a laula i una extensió de la mateixa presència, a partir del complement i del suport de les TIC.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Riera, Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb pedagogia

ISBN:

Date of Publication:07/13/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.