Details

La construcció mediàtica de lagenda política. El pes del màrqueting polític en les estratègies partidistes. El cas de lenquadrament mediàtic de lEstatut de Catalunya 2006.

by Aira Foix, Josep Antoni

Abstract (Summary)
RESUM: En un context de democràcia hipermediàtica, en una societat que creix en clau audiovisual de la mà duns mitjans de comunicació que alhora evolucionen a gran velocitat de la mà de les noves tecnologies de la comunicació, la política no esdevé un ens aliè a aquesta realitat. La política, avui més que ahir, es converteix en un procés comunicacional on per exemple els líders polítics ja no poden deixar de ser alhora líders mediàtics si volen triomfar-hi. Però dirigents a banda, lexercici de la política sotmet el seu llenguatge i el seu tempo als duns mitjans de comunicació que així shi imposen. La construcció de les agendes pública, política i mediàtica consisteix en una constant interacció i en una contínua disputa on uns i altres miren de fixar-hi els seus continguts i el seu ritme. Però així com lascendent dels mèdia sobre lagenda ciutadana queda evidenciat a través de múltiples estudis emmarcats en làmbit de lagenda-setting, la influència dels mitjans de comunicació en la construcció de lagenda política és un àmbit menys estudiat des dun punt de vista acadèmic. En aquest sentit, partint de la teoria de lagenda-setting i del seu estadi evolucionat de lagenda-building ens hem proposat demostrar com els mèdia tenen una influència sobre la política, de base, superior que a la inversa. Així és com el màrqueting polític esdevé una peça clau daquesta dinàmica, ja que quan les campanyes polítiques duren els quatre anys de legislatura, quan els polítics i la seva activitat es veuen constantment exposats a lescrutini duns mitjans de comunicació que els fan estar de campanya permanent, llavors simposen en les rutines polítiques la simplificació del llenguatge, la personalització i la tàctica per damunt de lestratègia. I tot això té conseqüències que condicionen darrel lexercici de la política. Això té conseqüències sobre aspectes bàsics que regeixen la vida de les persones. I aquest va ser el cas de lEstatut de Catalunya aprovat lany 2006. Un text legislatiu que va ser fortament mediatitzat i que arrel de lexposició pública de tot el seu procés de conformació, a través dun enquadrament majoritàriament negatiu, va veure fortament condicionat a la baixa el seu resultat final.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Sáez Casas, Albert

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fccb comunicació

ISBN:

Date of Publication:05/27/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.