Details

La estructuración de la alternativa de Christa Wolf a lo largo de obra ensayística y en "Projectionsraum Romantik", Störfall, Was bleibt y Medea. Stimmen.

by Torres Santaella, Maria del

Abstract (Summary)
Resum: Mitjançant una anàlisi cronològica de lobra assagística de Christa Wolf -una de les autores més reconegudes de lAlemanya socialista des del final dels anys 60 fins avui- i dels seus diaris, aquesta tesi presenta un seguiment dels principals punts de reflexió de lautora pel que fa a diversos conceptes lligats a la realitat de la República Democràtica Alemanya, especialment els que fan referència al paper de lintellectual i de la dona i als canvis experimentats en el seu propi compromís polític, a mesura que la postura oficial del govern sanava radicalitzant i, especialment, durant i després de la reunificació. Per comprovar el reflex daquests temes en la seva obra, així com la seva evolució, shan escollit quatre relats separats en el temps i alhora significatius quant a temàtica. Lanàlisi i comentari dels textos assagístics i literaris conformen els quatre capítols centrals de la tesi, que els pren com a font dinformació per definir la particular recerca duna opció alternativa davant la realitat. Es parteix de la hipòtesi que aquesta recerca ve definida per una crítica al dualisme originat per una mentalitat racionalista radical, i té en el llenguatge el seu principal instrument manipulador. La comprovació daquesta hipòtesi ve a confirmar lobra de Wolf com a exemple de coherència i reflexa un esforç constant per assimilar vida i literatura amb un marcat tarannà pacifista i conciliador. Structuring of the alternative of Christa Wolf along her essays and in Projektionsraum Romantik, Störfall, Was bleibt and Medea. Stimmen. Doctoral thesis by Carmen Torres Santaella. Universitat Rovira I Virgili Tarragona, July 2006
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Jané Carbó, Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de filologia anglogermànica

ISBN:

Date of Publication:06/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.