Details

La filosofía política de André Gorz. Las sociedades avanzadas y la crisis del productivismo

by Valdivielso Navarro, Joaquín

Abstract (Summary)
El canvi social experimentat les darreres dècades desafia la filosofia política. André Gorz pot ser definit com un crític modern del productivisme com un dels mites fundants de la modernitat. Repensa críticament la tradició socialista mostrant la necessitat de reconsiderar la utopia i actualitzar les ideologies emancipatories. Quant a epistemologia i ontologia assumeix una combinació de teoria social de lacció bàsicament marxista, amb una visió fenomenològica-existencialista del subjecte. La seva gran contribució rau en la descentralització i reconsideració de la idea de treball, com mediació central en la interacció social i el metabolisme naturalesa-societat. No ha estat permeable al gir lingüístic i la crisi del subjecte en la filosofia contemporánea, però ha obert una perspectiva postproductivista en lanàlisi contemporani lligant el postmarxisme amb lecologisme polític dins un mateix marc teòric coherent.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Riutort Serra, Bernat

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filosofia i treball social

ISBN:

Date of Publication:06/21/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.