Details

La creativitat: Bases teòriques i proposta d'un programa d'intervenció pedagògica a través de l'art en primària.

by Estruch Ribera, Susana

Abstract (Summary)
RESUM Si pretenem que la nostra societat no siga una societat de masses sinó una societat d'individus, nosaltres els professionals de l'educació hem de treballar per potenciar la creativitat en els nostres alumnes i una forma d'aconseguir-ho dins del currículum és a través de l'àrea d'educació artística. En aquest treball trobarà una extensa revisió teòrica sobre la creativitat i sobre els models i programes per al seu desenvolupament, a més d'un programa innovador d'educació artística, avalat pels resultats de la investigació que hem dut a terme per a demostrar que podem fer emergir la creativitat latent en els nostres alumnes i potenciar-la al màxim des del nostre programa. Per a això hem treballat sobre els indicadors de la creativitat que Saturnino de la Torre comenta en el TAEC. El nostre programa es basa en una metodologia cognitivista i constructivista que pretén un aprenentatge vivencial i significatiu per als alumnes i dóna la possibilitat d'una renovació pedagògica per al professorat al treballar des de la investigació en acció en l'aula, a més de proposar un mètode de treball per projectes en què es treballa des de les distintes àrees i amb agrupacions flexibles. El resultat ha sigut un treball molt gràfic on els principals protagonistes han sigut els alumnes i on la collaboració del grup de treball Xucurruc, amb 10 anys de seminari dins de l'Escola d'Estiu Marina Safor, a aportat el seu segell distintiu de professionalitat educativa.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Garfella Esteban, Pedro

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:teoria de l educació

ISBN:

Date of Publication:05/13/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.