Details

La raça bovina Bruna dels Pirineus: qualitat de la canal i de la carn. Característiques bioquímiques del múscul longissimus thoracis en set races autòctones

by Serra i Dalmau, Xavier

Abstract (Summary)
Lobjectiu principal daquesta tesi és la caracterització de la raça bovina Bruna dels Pirineus per tal de conèixer, per una banda, la variabilitat de la raça en relació a la qualitat de la canal, la qualitat de la carn i les característiques bioquímiques del múscul longissimus thoracis (pigments hemo, percentatge de miosina MHC I mitjançant ELISA i activitats enzimàtiques lactat deshidrogenasa i isocitrat deshidrogenasa) i, per laltra, lestudi de les seves relacions amb les variables o atributs de lanàlisi sensorial (olor de vedella, olor de fetge, flavor de vedella, flavor de fetge, tendresa i sucositat), a fi de poder avaluar objectivament el potencial daquesta raça. Un total de 74 vedells mascles de la raça Bruna dels Pirineus (provinents de 22 ramaders i engreixats al llarg dels anys 1996-98) van ser deslletats als 7 mesos de mitjana dedat i amb un pes mitjà de 268 kg. Lalimentació del període dengreix (171 dies de mitjana) va ser ad libitum, amb una dieta exclusivament vegetal, a base de pinso concentrat i suplementada amb farratge. El pes viu de sacrifici dels animals fou de 541,3 ±29,6 kg, amb una edat mitjana de 380,6 ±34,4 dies. A més a més, també sestudia lefecte raça-sistema de producció sobre el color i les característiques bioquímiques del múscul longissimus thoracis (LT) en set races autòctones espanyoles de vacum de carn amb un total de 478 vedells mascles repartits de la manera següent: 70 de l Asturiana de los Valles (AV), 70 de l Asturiana de la Montaña (AM), 55 de la Pirenaica (PI), 74 de la Bruna dels Pirineus (BP), 71 de l Avileña-Negra Ibérica (A-NI), 70 de la Morucha (MO) i 68 de la Retinta (RE). Els vedells es van criar amb les mares en sistema extensiu fins a linici del període dengreix (entre 5 i 7 mesos), el qual va consistir en una alimentació ad libitum i dacord amb el sistema de producció característic de cada raça. La mitjana dedat de sacrifici de les diferents races va oscil·lar entre els 363 i els 541dies, mentre que el pes canal es va moure entre els 250 i 334,5 kg. Sobservà un efecte significatiu del raça-sistema de producció sobre el color i les característiques bioquímiques del múscul LT.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Marta Gil Farrés; M. Àngels Oliver Pratsevall

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:406 departament de bioquimica i biologia molecular

ISBN:

Date of Publication:06/29/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.