Details

La Conca Lignitifera de Mequinensa (Ebre/Segre). Una societat rural minera(1860-1950)

by Fullola Fuster, Jaume

Abstract (Summary)
RESUM Aquesta investigació pretén realitzar un estudi específic sobre una zona de caràcter rural però amb unes característiques pròpies vinculades a l´extracció del lignit des de meitats del segle XIX. El desenvolupament d´aquesta activitat en un territori fronterer entre l´Aragó i Catalunya (conca de Mequinensa) ha constituït el nucli central de la recerca, a partir del qual s´ha intentat analitzar la incidència d´aquest espai en una indústria dependent dels combustibles sòlids com seria la catalana. L´extens recorregut històric, social i econòmic elaborat ens ha permès conèixer les transformacions originades en una regió agrària amb uns comportaments alterats per la introducció de la mineria del lignit. La gran transcendència que va assolir la conca Ebre/Segre en determinades conjuntures com la Primera i Segona Guerra Mundial manifesta la necessitat de donar respostes al fort impacte que va tenir la consolidació de la mineria en un territori certament aïllat, però amb un caràcter diferenciador i històricament vinculat a la navegació fluvial.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Vicedo Rius, Enric

School:Universitat de Lleida

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:geografia i història

ISBN:

Date of Publication:06/16/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.