Details

Kvalitet till Er tjänst! : Vad värdesätter affärsresenärer vid en hotellvistelse?

by Hillberg, Diana; Johansson, Alexandra

Abstract (Summary)

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad affärsresenärer anser vara viktigt vid en hotellvistelse. En enkätundersökning utfördes på ett hotell i mellersta Sverige för att ta reda på detta. Undersökningens resultat visade att affärsresenärerna anser följande vara väldigt viktigt; att faktureringen blir korrekt utförd, att hotellet är välstädat vid ankomst, säkerhet på hotellet och att de känner sig trygga, att hotellrummet är tyst, samt att hotellpersonalen är tillmötesgående i de möten som de har med dem. Den slutsats som kan dras är att affärsresenärer precis som vilken annan gäst som helst, värderar högt att de grundläggande saker som alla hotell borde leverera till sina hotellgäster också levereras. Visserligen är det alltid till en viss del subjektivt vad en gäst värderar som grundläggande saker. Men vilken gäst vill inte att hotellrummet de betalar för är rent vid ankomst? Vem vill sova på ett hotell som inte kan erbjuda tysta rum? Vem vill betala mer för rummet än avtalat? Vem vill inte känna sig säker på ett hotell? Samt, vem vill bli bemött av arrogant personal?

Sammanfattningsvis är det lätt att tro att affärsresenärer främst värderar högt de specialtjänster som många hotellkedjor erbjuder dem, men undersökningen talar sitt tydliga språk om att så inte är fallet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:hotell affärsresenärer hotellvistelse hotellgäster tjänstekvalitet kvalitetsdeterminanter business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.