Details

Konvertering av webbapplikationer från ASP till ASP.NET

by Johannessen, Nikolay; Kihlström, Jonas

Abstract (Summary)
This dissertation is carried out on behalf of Two i Sverige AB. Two is a consulting agency which primarily works with the development of homepages. The company has several of its complete applications written in ASP e.g. the development of homepages. At the agency they have seen benefit migrating these applications from ASP to the more flexible environment ASP.NET. The motivation for the migration is that the company hopes that by using this technique they will be able to shorten the delivery time of completed products to customers and to develop homepages created in a more modular way. All of Two’s applications are today written in ASP. The company has requested documentation of the migration process to save time and to create a common standard for forthcoming migrations.This dissertation describes the migration process of two applications made by “Two i Sverige AB” developed for the Internet. Also included is documentation of how the migration process should be performed.The result of the project is two migrated applications that work with the .NET framework and have the same functionality as the original applications. The documentation of the migration process has resulted in a homepage that is situated on the company’s intranet. Arbetet som denna uppsats beskriver är utfört på uppdrag av Two i Sverige AB. Two är ett konsultbolag som i första hand arbetar med utveckling av hemsidor. Företaget har flera av sina färdiga applikationer för bl.a. uppbyggnad av hemsidor skrivna i språket ASP. Man har på företaget sett vinster med att konvertera dessa applikationer från ASP till den mer flexibla miljön ASP.NET. Motivering till konverteringen är att företaget anser att man efter konvertering till ASP.NET kommer att kunna förkorta leveranstiden av färdiga produkter till kund, samt lättare skapa hemsidor uppbyggda med moduler. Idag är Two:s samtliga applikationer skrivna i ASP. Företaget vill även ha en dokumentation över konverteringsprocessen för att spara tid och att skapa en gemensam standard inför kommande konverteringar.Denna uppsats beskriver konverteringsprocessen för två av företagets applikationer och även dokumentation för hur konverteringsprocessen bör se ut.Resultatet av arbetet är två konverterade applikationer som fungerar på .NET ramverket och har samma funktionalitet som de ursprungliga applikationerna. Dokumentationen av konverteringsprocessen har resulterat i en hemsida som är belägen på företagets intranät.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:migration

ISBN:

Date of Publication:03/28/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.