Details

Konflikthantering i skolan

by Olovsson, Marita

Abstract (Summary)
Mitt arbete innehåller en litteraturgenomgång av några av de konfliktsituationer som kan uppstå i skolans miljö. Syftet med mitt arbete är att skaffa mig större kunskap om konflikter mellan elever och hur man på ett bra och genomtänkt sätt kan hantera dessa. Vilka konflikter kan uppstå? Hur uppstår konflikterna? Hur upplevs en konflikt? Hur hanterar man konflikter? Jag har tagit med olika konflikthanteringsmodeller som kan vara lämpliga att använda sig av i skolans värld. Vissa används till att hantera redan uppkomna konflikter, medan andra är mer lämpade i förebyggande syfte, för att förhindra att nya konflikter uppstår. Vidare har en fältstudie gjorts med hjälp av frågeformulär, vilka lämnats till både lärare och elever på en 1 till 6 skola. Jag har också tagit med en del övningar, som passar bra att använda för att skapa förståelse för hur man hanterar och förebygger konflikter. Resultatet är sammanställt i tabeller och kommenterade. Lärarna svarar att de mest jobbar förebyggande med konflikthantering. Svaren på frågorna från eleverna, visar att det är vanligt med konflikter där det handlar om, retning, oenighet om spelregler och vem som ska bestämma över de andra. Nyckelord Keyword Konflikter, konflikthantering, konflikthanteringsmodeller INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING ..........................................................................1 2 INLEDNING..........................................................................................2 3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ........................................2 4 LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................3 4.1 VAD SÄGER LPO 94 OM KONFLIKTER OCH KONFLIKTHANTERING?................................. 3 4.2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:konflikter konflikthantering konflikthanteringsmodeller

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.