Details

Konflikter och konflikthantering på mellanstadiet

by Helmerius, Sophia

Abstract (Summary)
Uppsatsen behandlar vilka konflikter som kan förekomma mellan elever i tio- tolvårsåldern under lektioner och raster, utomhus respektive inomhus samt hur dessa hanteras av eleverna själva och lärarna. För att få en bakgrund till ämnet har jag fördjupat mig i litteratur på området och för att undersöka hur det ser ut i praktiken har elever och lärare intervjuats. Undersökningen visar att de flesta konflikter uppstår under raster och större delen av de konflikter som existerar i klassrummet är de som medtas från rasterna. Den typ av konflikt som är vanligast både under lektioner och raster, inomhus respektive utomhus, är relationskonflikter. De som är involverade i konflikten ogillar något hos motparten. Det vanligaste konfliktbeteendet är muntligt gräl. När eleverna hanterar konflikter använder de sig av offensiv, defensiv eller en enande konflikthantering. Då en konflikt uppstår mellan elever hanterar lärarna denna genom att diskutera tillsammans med eleverna om hur de ska gå vidare och vad de ska göra åt situationen. Lärarna försöker tillsammans med eleverna att gemensamt komma fram till en utgångspunkt som är accepterad av alla som är inblandade i konflikten. Nyckelord Keyword Konflikter, konflikthantering 3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 1 INLEDNING 4 1.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:konflikter konflikthantering

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.