Details

Kommun och idrottsföreningar i samarbete : två aktörer mot samma mål?

by Magnusson, Therese; Persson, Lovisa

Abstract (Summary)

Konflikt betyder sammanstötning eller krock och syftar då till exempel till krock mellan förväntningar, värderingar, mål eller behov. I Sverige är kommuner de som ger mest pengar åt idrottsföreningar, som också är den största verksamheten som bedrivs i samhället med över tre miljoner medlemmar. Trots att idrottsverksamheten är så stor i dagens samhällse blir inte bara vuxna utan även barn mer stillasittande. Stillasittandet påverkar framförallt den fysiska hälsan negativt. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en intressekonflikt mellan kommunen och idrottsföreningarnas syn på barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar. En representant från kommunen och representanter från tre idrottsföreningar tillhörande den valda kommunen valdes för intervju. Fyra stycken intervjuer genomfördes med representanter från de tre idrottsföreningarna och kommunen. Frågorna berörde det nuvarande samarbetet mellan aktörerna, mål för verksamheten och tankar kring barn och ungdomars deltagande. Resultatet visade att intressekonflikter förekommer men att de inte är så stora. I de fall de förekommer handlar det ofta om ekonomi. Både representanter från kommun och idrottsföreningar anser det är viktigt att alla ska få vara med och spela och känna sig välkomna i lagen. Det anses också att bredd- och elitidrotten lever i symbios med varandra. Representanterna från kommun och föreningar tycker att samarbetet som finns fungerar bra generellt sett men att förbättringar kan göras. Slutsatsen är att intressekonflikter mellan kommun och idrottsföreningar existerar i mindre grad och att samarbetet mellan dessa kan förbättras. 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:health sport organizations voluntarily cooperation conflict of interest hälsa idrottsföreningar intressekonflikt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.