Details

Kapacitetsbehovssimulering av ytmonteringslinor

by Pettersson, Ronnie

Abstract (Summary)
Ytmonteringsavsnittet är en av de första länkarna i Flextronics Västerås Operations produktionskedja för kretskort. Det är relativt oflexibelt vad gäller kapacitetsanpassning inom en tidshorisont kortare än tre månader. Ledningen för ytmonteringsavsnittet har på grund av variationer i kundernas efterfrågan och störningar i materialtillförseln svårt att anpassa ytmonteringsavsnittets produktionskapacitet. Syftet med examensarbetet är att skapa en hållbar simuleringsmodell för kapacitetsplanering av verkstadens ytmonteringsavsnitt. Genom att kunna simulera det framtida kapacitetsbehovet ska ledningen förbättra planeringen av ytmonteringsavsnittets resurser. Vid analysen av företagets material- och produktionsstyrning observeras att produktionsflödet ska styras genom materialbehovsplanering och att affärssystemet BaaN IV är centralt för att materialbehovsplaneringen ska fungera. Kapacitetsbehovsplanering av ytmonteringslinorna är därför en del av företagets materialbehovsplanering. Fungerar inte den övergripande planeringsnivån där huvudplanen skapas, fungerar inte kapacitetsbehovsplaneringen av ytmonteringsavsnittets resurser. Analysen påvisar att den konkreta orsaken till företagets problemen med materialbehovsplanering är att större delen av produktionsledtiderna saknas, vilket leder till att produktionsplaneringen inte fungerar på någon nivå. Vid en djupare analys konstateras att bristen på användbara operationstider och företagets problem med sin material- och produktionsstyrning orsakas av samarbetsproblem mellan matrisorganisationens olika delar. De klarar bl.a. inte av att dela det gemensamma resultatansvaret och fördela kostnaderna internt. Examensarbetets resultat är att det inte går att skapa en hållbar simuleringsmodell för kapacitetsplanering av ytmonteringsavsnittet i verkstaden. Dock sammanställs ytmonteringsavsnittets operationstider och en fungerande simuleringsmodell skapas. Kapacitetssimuleringsverktyget påvisar därmed att det är möjligt att förbättra affärssystemets funktioner för material- och produktionsstyrning, om produktionssystemets olika delar samarbetar mot gemensamma mål.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/07/0006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.