Details

KULTURELLA DIFFERENSER : En komparativ analys av Sverige och Italiens kulturella förväntningar på ledarskap

by Backlund, Maria

Abstract (Summary)

Som privatpersoner ser vi världen och framförallt Europa krympa framför våra ögon i och med dagens globalisering och samtidigt vidgas vyerna för världens företag. Möjligheten att för företagen kunna anställa personal från alla världens hörn gynnar både den som söker jobb och den som söker ny personal. Att söka sig till en ny kultur kan verka lockande och allt fler tar tillfället i akt att genom arbetslivet upptäcka nya delar av Europa men är det verkligen så enkelt? I Italien som är Sveriges 10:e viktigaste handelspartner finns en rad svenska företag representerade, en kommunikation mellan länderna är därför naturlig. Kompliceras denna relation av det faktum att två kulturer möts eller är vår bild av att italienska och svenska ledare är två helt olika ledartyper endast en förlegad föreställning som för var dag som går suddas ut allt mer. Geert Hofstede framställde under slutet av 1960 och början av 1970 talet en teori som beskriver kultur utifrån fyra olika dimensioner som möjliggör jämförelser mellan olika kulturer. Hofstedes teori ligger till grund för den enkätundersökning som är basen i denna uppsats och som utformades för att visa den svenska och italienska kulturens uppfattning av dagens ledarroll. Enkätundersökningen genomfördes i två omgångar och i två urvalsgrupper, en italiensk och en svensk. Resultatet visar att kulturella skillnader finns mellan den svenska och italienska kulturen, ledarrollen har inte europeiserats men i jämförelse med Hofstedes studie är skillnaderna små.  Skillnaderna syns främst i två av Hofstedes kulturella dimensioner, maktdistans och osäkerhetsundvikande där Italien både har större grad av maktdistans och högre grad av osäkerhetsundvikande.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kultur geert hofstede business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.