Details

Josef och Maria i Edens lustgård : En undersökning av elevers kunskaper om Bibelns berättelser

by Johansson, Emma

Abstract (Summary)
Syftet med detta arbete har varit att undersöka de kunskaper eleverna i år 6 har om de bibliska berättelserna. Undersökningen genomfördes i form av en enkätundersökning. Resultatet visar att eleverna har hört berättelserna, men kunskaperna är på många håll bristfälliga. I detta arbete betonar jag också vikten av att Bibelns berättelser får utrymme i undervisningen. De är en del av vårt kulturarv, och de förmedlar också de fostransmål som står i Lpo 94. Nyckelord Keyword religionskunskap, Bibeln, bibliska berättelser, kulturarv 2 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:religionskunskap bibeln bibliska berättelser kulturarv

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.