Details

Jim Jarmusch som en American Independent, Dead Man som en Acid Western : en studie av hur film kategoriseras

by Santinell, Victor

Abstract (Summary)
Denna uppsats kretsar kring hur vi kategoriserar film. Den valda utgångspunkten för studien är filmen Dead Man (1995), regisserad av filmskaparen Jim Jarmusch. Enligt exempelvis den amerikanske filmkritikern Jonathan Rosenbaum, är Jim Jarmusch en av de mest intressanta och hyllade independentregissörerna.1 Denna omständighet är en ytterligare drivkraft bakom denna uppsats. Målet med uppsatsen är att undersöka några aspekter som är avgörande för hur film kategoriseras samt varför en del produktioner definieras som så kallade independentfilmer. 2 I undersökningen har intervjuer med filmens regissör, tagna från boken Jim Jarmusch: Interviews, fungerat som vägledande för analysen.3 Uppsatsen är därför utav kvalitativ karaktär vad gäller metodiken; den strävar efter att förhoppningsvis fördjupa läsarens förståelse angående hur film kategoriseras. Genom att gå från det generella till det mer specifika har jag för avsikt att komma in på mer djupgående resonemang. Ett resultat jag kommit fram till är att den franska nya vågen, la nouvelle vague, 4 med dess auteurfilmer starkt bidrog till utvecklingen av amerikansk oberoende film, så kallad independent cinema. Vidare subkatagoriserar jag filmen Dead Man som en acid western av orsaker som framgår i analysen. Nyckelord: Dead Man, Jim Jarmusch, Independent. 1 Jonathan Rosenbaum, Dead Man, (London: BFI, 2000), s. 11. Rosenbaum är en känd kritiker som exempelvis varit verksam vid The Chicago Reader. 2 Se Jonas Mekas, Independence for independents, Contemporary American Independent Film: from the margins to the mainstream, (red. Holmlund & Justin Wyatt), (New York: Routledge, 2005), s. 35 ff. 3 Ludvig Hertzberg (red.), Jim Jarmusch: Interviews, (Jackson: University Press of Mississippi, 2001). 4 Se David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art: an introduction (8:e uppl.) (Boston et al: McGraw-Hill, 2008), s 461ff. 3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/10/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.