Details

Jag bestämmer i min lägenhet : en studie om inflytande i vardagen på en gruppbostad

by Hansson, Katarina; Larsson, Veronica

Abstract (Summary)
Title: ”I decide in my apartment” – a study about influence in the daily life at a staffed housing facility. Authors: Katarina Hansson & Veronica Larsson. Level: Essay: 10 p. Program: Social Pedagogy Programme, 120 p. Department: University College of Trollhättan/Uddevalla, Department of individual and society, Vänersborg. Print year: 2005 Instructur: Martin Molin That people have influence over their daily life and over their homes, is something that almost everyone takes for granted. When it’s about people with intellectual disabilities isn’t it naturally to express their preferences and this may influence the shape and the design of the homes, the staffed housing facility, they live in. We want, in our study, investigate how people with intellectual disabilities experience their possibility to have influence in their homes. With help of interviews which is unstructured are we seeking answers about how the persons in our study think of there own possibility of influence. We also want to find out how well this peoples preferences match with the shape of activity in the staffed housing facility. To come to an conclusion have we made different themes and put it together in a curve. The result shows what the persons express in the interviews and our interpreting of their answers. In our discussion we have come to the conclusion that this persons living in this chosen staffed housing facility has a lot of influence in their ordinary life. We have also seen that in some occasions the persons can be given more opportunities to decide for them selves. Sometimes is the possibility to choose reduced by a lack of knowledge about different opportunities. Keyword: Influence, choice, disability and acting. 3 Förord Vi vill här tacka alla de boende på gruppbostaden vi undersökt i vår studie. De har släppt in oss i sina bostäder och bjudit på sig själva och sina erfarenheter och utan dem hade vi inte haft något arbete att visa upp. Vi vill också tacka personalen som bjudit in oss till sin arbetsplats och medverkat till att de boende känt sig trygga vid intervjutillfällena. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Martin Molin, som stått ut med oss och stöttat oss under hela den här tiden. ...Dagen i dag... Dagen i dag är en märklig dag. Den är din. Gårdagen föll ur dina händer. Den kan inte få mera innehåll än du redan har givit den. Morgondagen vet du ingenting om. Men dagen i dag har du. Använd dig av det. I dag kan du glädja någon. I dag kan du hjälpa en annan. Dagen i dag är en märklig dag. Den är din Indiskdikt 4 DEL I – Inledning och bakgrund..................................................................................................6 1.1 Omsorgernas utveckling....................................................................................................................................... 7 1.2 Utveckling av lagstiftningen ................................................................................................................................ 9 1.3 LSS..................................................................................................................................................................... 11 1.4 Bostaden............................................................................................................................................................. 11 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna....................................... 11 Ansökan om eget boende ..................................................................................................................................... 12 1.5 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 13 1.6 Motiv till studien............................................................................................................................................... 13
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:gruppbostäder funktionshinder boende

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.