Details

Islamundervisning : en jämförelse av två skolors religionskunskapsundervisning på temat islam

by Lundgren, Mattias

Abstract (Summary)

I denna uppsats ska jag titta närmare på religionskunskapsämnet och avsnittet islam. Syftet med undersökningen är att se hur undervisningen bedrivs på skolor med olika förutsättningar när det gäller klassammansättningen. Med detta menar jag klassernas etniska och religiösa bakgrunder. Huvudsyftet med uppsatsen är att försöka utröna om det finns skillnader i arbetssättet vid skolor med få eller inga alls med invandrarbakgrund och skolor med en stor andel med muslimsk bakgrund. Vilka läromedel använder skolorna och hur presenterar de islam? Görs jämförelser med kristendomen och i så fall hur ser de ut? Hur arbetar läraren konkret och vad är det eleverna ska kunna om islam? Vad är målet med undervisningen? Jag kommer även att titta på tidsramarna, intresset och attityden kring islam från både lärare och elevers synvinklar. Om det finns rasism hur motarbetas den av den enskilda läraren?

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:religionsdidaktik religionsundervisning religionskunskap ämnesdidaktik islam muslim islamundervisning läromedelsanalys religion theology religionsvetenskap teologi islamology islamologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.