Details

Intryck, uttryck, avtryck : en studie av två formgivares designmetodiker, formspråk och inspirationskällor och sambandet mellan deras trädgårdar och konstnärliga uttryck.

by Stagman, Siv; Adolfsson Hörberg, Karina

Abstract (Summary)

Detta examensarbete är en studie av glas- och silverformgivaren Gunnar Cyréns och modedesignern Gunilla Ponténs designmetodiker, formspråk och inspirationskällor.  Det undersöker också om de uttrycker sig konstnärligt i sina privata trädgårdar.  Kan deras formspråk spåras i trädgården och har trädgården inspirerat dem i deras formgivningsarbete?  Utifrån vad vi har funnit har vi skissat på trädgårdsidéer och tematrädgårdar med utgångspunkt i hur vi uppfattat deras formspråk.  I det arbetet har vi tillämpat de av dem beskrivna designmetodikerna.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:garden design methodology artistic expression inspiration gunnar cyrén gunilla pontén ideas theme gardens trädgård trädgårdsformgivning trädgårdsdesign designmetodik formspråk trädgårdsidéer tematrädgårdar

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.