Details

Intrusion Detection Systems : utvärdering av Snort

by Ringström Saltin, Markus

Abstract (Summary)

Det här examensarbetet undersöker effektiviteten hos ett Intrusion Detection System(IDS). Ett IDS är ett system som skall upptäcka om klienter på ett nätverk attackerasav en ”hacker” eller om någon obehörig försöker inkräkta, ungefär som en vakthund.Det IDS som testats är Snort, ett mycket populärt IDS skrivet med öppen källkod.Syftet med studien är att kunna påvisa huruvida ett IDS är ett bra komplement till ettsystems säkerhet eller inte, då det gjorts väldigt få metodiska undersökningar avSnort, och IDS i allmänhet.Den studie som gjorts utfördes med hjälp av ett antal experiment i enlaborationsmiljö, där effektiviteten hos Snort sattes på prov med hjälp av olika typerav attacker.Utifrån det resultat som uppkom så går det att konstatera att ett IDS absolut är ettkomplement värt att överväga för en organisation som är villig att ägna de resursersom systemet kräver, då ett högt antal av de utförda attackerna upptäcktes – attackersom anti-virus eller brandväggar inte är skapade för att reagera på.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:intrångsdetekteringssystem ids snort säkerhet nätverk computer science datalogi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.