Details

Internetbaserad självhjälpsbehandling versus live gruppbehandling vid depression: en randomiserad studie.

by Sleman, Owe; Andersson, Fredrik

Abstract (Summary)
Denna studie genomfördes i syfte att jämföra grupp- med Internetbaserad KBTbehandling vid lätt till måttlig depression. Totalt inkluderades 69 personer i studien. Dessa randomiserades till grupp- eller Internetbaserad behandling. Beroendemåtten för depression Hamilton, MADRS-S, BDI användes vid f ör- och eftermätning. En mixed design 2 x 2 ANOVA med en mellangruppsfaktor (live vs Internet) och en tidsfaktor (före och efter behandling) genomfördes för varje beroendemått. Resultaten visar att en god behandlingseffekt uppnåddes i båda betingelserna. I gruppbetingelsen saknade 70 % depressionsdiagnos efter genomgången behandling. I Internetbetingelsen var motsvarande siffra 86.2 %. Ingen signifikant skillnad i behandlingsresultat kunde uppmätas mellan behandlingsformerna. Uträknade effektstorlekar indikerar dock att Internetbehandlingen varit mer verksam. För MADRS-S var inomgruppseffektstorleken d = 1.06 för gruppbehandling och d = 1.35 för Internetbehandling. I båda terapiformerna användes samma behandlingsmaterial som också använts vid tidigare behandlingsstudier. Tack till… Gerhard Andersson för ett inspirerande handledarskap och gedigen kunskapsförmedling. Per Carlbring för SCID-utbildning och ofantligt mycket datasupport. Ali Sarkohi, Elizabeth Claesson och Vendela Westin för Ert co-terapeut-arbete och backup i svåra stunder. Linn Svedling och Andrea Veilord för gott samarbete och inspirerande FOI-luncher. Specialistläkarfolket: Mailen för handledning, Thomas för psykiatrisk kompetens och uppfriskande rättframhet, Michael för hjälp med lokaler och glada tillrop. Dan Stiwne – För en annan syn på saken! Tack såklart till Er som medverkade i studien! Personalen på pastavagnen/FOI/Snoddas/Tema-fiket/Sjögestad Motel och andra gemytliga inrättningar. Julia Louis Dreyfus för din tolkning av begreppet STELLA. Annelie Karlsson för statistisk expertis. The Coca Cola Company/Coca Cola drycker Sverige AB för genomgående stabil produktion av lightdrycker som håller oss vakna, snygga, unga och törstande efter mer. Fredrik vill tacka: Mina föräldrar för en god uppfostran, bra gener och glada tillrop. Farmor, Farfar och Mormor för god hjälp på vägen. Bror för att du hjälpt till att göra de här fem åren betydligt lättare. Tack till Er som visade att det i själva verket är ganska trevligt att sitta inne och skriva exarbete, en många gånger trösterik tanke. Kusin Liljegren för stöd och uppmuntran (cousin leads the way, Hoo ha). Till sist och viktigast, ett stort rackarns jättetack till Anna och Oscar. Till Anna för att du står ut, stödjer, ibland piskar på, uppmuntrar, och allt annat som jag inte hittar ord för (eller rodnar när jag säger) och till Oscar för att du är Oscar och det är viktigast av allt. Tack ska ni ha allihopa! Owe vill tacka: Den ljusa sidan av livet samt passa på att förkasta den mörka kraften. Tack föräldrar! Tack vänner! Tack Google för stödet under studierna och tack HBO, CBS, FOX-TV för välproducerade tv-serier som varit till stor hjälp de få timmar jag inte studerat. Tack slutligen Hanna för stöd, uppmuntran, kärlek och för att du helt enkelt är det bästa som hänt mig! Ps. Go Agnes! ? ds. Innehåll
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/15/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.