Details

Interaktiv 3d-grafik : utveckling av en 3d-applikation för Internet

by Jonasson, Per; Elmvik, Ola

Abstract (Summary)
Interaktiv 3d-grafik är ett område som i dagsläget genomgår stora förändringar med ständigt ökad efterfrågan. Tack vare förbättrad mjuk- och hårdvara går det idag att åstadkomma saker som bara för ett par år sedan var fiktion. Syftet med rapporten är att dokumentera dessa möjligheter genom att undersöka grunderna för hantering och manipulering av 3d-modeller i programvaran Macromedia Director 8.5, samt implementera denna kunskap i en interaktiv 3d- applikation. 3dgrafik som används i Director är polygonbaserad och renderas i realtid på användarens dator. Moduleringen av 3d-grafiken kan utföras på två sätt, antingen i programmeringsspråket Lingo eller via fristående program. Director erbjuder goda möjligheter för manipulering av 3d-modeller vilket har utnyttjas i arbetets praktiska del. Den praktiska delen av vårt arbete har resulterat i en applikation där användaren kan inreda ett virtuellt rum i 3d-miljö. All interaktion med denna sker i realtid. Applikationen kan användas som plattform för projekt där företag vill visualisera sina produkter i en interaktiv 3d-miljö. För att skapa en sådan interaktiv 3d-miljö krävs det i dagsläget goda kunskaper om hur 3d-grafik är uppbyggd och hur den hanteras i programmeringsspråket Lingo. Denna rapport är ämnad att ge läsaren en inblick av detta. Nyckelord Keyword 3d-grafik, Director 8.5, Lingo, interaktiv, w3d Sammanfattning Interaktiv 3d-grafik är ett område som i dagsläget genomgår stora förändringar med ständigt ökad efterfrågan. Tack vare förbättrad mjuk- och hårdvara går det idag att åstadkomma saker som bara förettparårsedanvarfiktion. Syftet med rapporten är att dokumentera dessa möjligheter genom att undersöka grunderna för hantering och manipulering av 3d-modeller i programvaran Macromedia Director 8.5, samt implementera denna kunskap i en interaktiv 3d-applikation. 3d-grafik som används i Director är polygonbaserad och renderas i realtid på användarens dator. Moduleringen av 3d-grafiken kan utföras på två sätt, antingen i programmeringsspråket Lingo eller via fristående program. Director erbjuder goda möjligheter för manipulering av 3dmodeller vilket har utnyttjas i arbetets praktiska del. Den praktiska delen av vårt arbete har resulterat i en applikation där användaren kan inreda ett virtuellt rum i 3d-miljö. All interaktion med denna sker i realtid. Applikationen kan användas som plattform för projekt där företag vill visualisera sina produkter i en interaktiv 3d-miljö. För att skapa en sådan interaktiv 3d-miljö krävs det i dagsläget goda kunskaper om hur 3dgrafik är uppbyggd och hur den hanteras i programmeringsspråket Lingo. Denna rapport är ämnadattgeläsareneninblickavdetta. Abstract Interactive 3d graphics is an area that today is going through big changes with constant increased demands. Thanks to improved hardware and software it is today possible to accomplish things that for a couple of years was fiction. The purpose with this report is to document these possibilities by examine the basics of handling and manipulating 3d graphics in the software Macromedia Director 8.5 and implement this in an interactive 3d application. 3d graphics used in Director are polygon-based graphics and is rendered at runtime by the client machine. Modulation of the 3d-graphic is accomplished in two different ways, either in the programming language Lingo or by a free standing software. Director offers good possibilities to manipulate the 3d graphic, which we have used in this works practical part. The practical part of the project has ended up in an application where the user is able to furnish a virtual 3d room. The application may be used as a platform to a project where a company wants to visualise its products. Creating of an interactive 3d environment today requires good knowledge in 3d graphics and how this is dealt with in the Lingo programming language. This report is meant to give the reader an insight of this. Innehållsförteckning 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:3d grafik director 8 5 lingo interaktiv w3d

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.