Details

Integrering av iläggsskiva i matbord Integration of a table leaf to a dining room table

by dos Santos Cardoso Olsson, Johan; Karlsson, Marie

Abstract (Summary)

Denna rapport har skrivits i samband med ett examensarbete i integrerad produktutveckling. Rapporten genomfördes under den avslutande kursen på designingenjörsprogrammet vid högskolan i Skövde 2008 i samarbete med företaget Lundbergs Möbler AB i Tibro.

Rapporten redogör för designprocessen där en lösning för att integrera företagets iläggsskivor tas fram för deras matbord. Rapporten skildrar projektets olika delar från förstudie till slutligt koncept.

Projektets inledande förstudie påvisade framförallt hur konkurrenternas lösningsprinciper ser ut, hur hanteringen av dagens iläggsskiva ser ut och dess hanteringsproblem samt ergonomin kring hanteringen av iläggsskivan. Det som framkom i förstudien låg därefter som beslutsunderlag för den fortsatta produktutvecklingen. Dessa områden gav en klarhet i om projektet var genomförbart och vidare vilka fysiska begränsningar och möjligheter projektet hade inför det fortsatta produktutvecklingsarbetet.

Med den nya kunskapen bakom sig inleddes idégenereringsfasen. Här användes flera olika idégenereringsmetoder för att generera en mängd nya idéer. Idéerna utvecklades sedan för att därefter resultera i tre olika koncept. Förslagen pressenterades därefter för företaget som gick igenom koncepten och beslutade vilket koncept vi skulle arbeta vidare med. Efter företagets val använde vi oss av konceptvalsmatriser i den fortsatta produktutvecklingen för att nå fram till den bästa slutprodukten.

Till sist framställdes en CAD-modell av det slutgiltiga konceptet och en teknisk prototyp tillverkad utefter denna modell. Prototypen gav en uppfattning om hur väl mekaniken hos konceptet fungerade.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:design engineer product engineering integration table leaf dining room lundbergs möbler designingenjör integrerad produktutveckling integrering iläggsskiva matbord technology teknikvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.