Details

Insiderhandel och effektivitet på Stockholmsbörsen : En eventstudie av två portföljer på Stockholmsbörsens O-lista

by Holmborn, Karl; Olsson, Björn

Abstract (Summary)
Enligt lagen definieras insiderinformation som ”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument”. I tidigare studier har resultaten varit blandade, en del har kommit fram till att insiders kan göra en överavkastning andra inte. Om den extra information insiders besitter leder till att de kan göra en överavkastning är ej EMH i sin starkaste form uppfylld. För att undersöka detta har vi gjort en sk eventstudie av två portföljer. I vår studie ska vi jämföra den prognostiserade modellen med den faktiska utvecklingen. Eventstudien gör vi genom att estimera en CAPM-modell och sedan prognostisera modellen. Resultatet påvisar att den starka formen av EMH är uppfylld för både den värdeviktade och den ägandeviktade portföljen. Eftersom studien endast omfattar tjugo företag på O-listan är det svårt att dra någon generell slutsats om EMH gäller på Stockholmsbörden. 2 Holmborn & Olsson Innehållsförteckning 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/07/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.