Details

Innebandyns utveckling i Uppland mellan 1990 och 2001 : En tillväxtstudie och föreningsanalys

by Andrén, Simon

Abstract (Summary)
Uppsatsens namn: Innebandyns utveckling i Uppland mellan 1990 och 2001 – En tillväxtstudie och föreningsanalys. Författare: Simon Andrén Nivå: C-uppsats Publiceringsår: VT-2008 Språk: Svenska Syftet med denna uppsats är att undersöka innebandyns utveckling i Uppland under den expansiva perioden 1990 till 2001. Uppsatsen delas in i två delar där frågeställningen för den första delen är hur utvecklingen ser ut i uppland beträffande antal föreningar, antal lag, antal licensierade spelare samt ungdomarnas tillväxt? I den andra delen undersöks de uppländska föreningarna beträffande utveckling, rumslig fördelning bland medlemmarna, nyrekrytering samt föreningens roll för dess medlemmar. Utvecklingen visas dels med hjälp av siffror och dels med hjälp av intervjuer med förtroendevalda personer från tre olika föreningar. Siffrorna har i huvudsak hämtats från Upplands Innebandyförbund. Resultatet är att allt fler fick upp ögonen för innebandy under 90-talet och antalet spelare ökade för varje ny säsong. Innebandyn gick också från att vara en sport för vuxna män, och i viss mån vuxna kvinnor, till att bli en ungdomsidrott. Mängder av ungdomar började spela innebandy under 90-talet och de flesta blev kvar. Föreningarna i allmänhet har gått från att vara rena kompislag till att bli etablerade föreningar med många lag i sin organisation. Nyckelord: Innebandy, Uppland, Uppsala, föreningsanalys, tillväxt, spridning, 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 4 1.1 Syfte och frågeställningar 4 1.2 Avgränsningar 4 1.3 Disposition 5 1.4 Metod, källor och källkritik 5 1.5 Tidigare forskning 7 2. INNEBANDYN I UPPLAND UNDER 1990-TALET 7 2.1 Antal licensierade spelare 7 2.2 Föreningarnas utveckling 8 2.3 Ungdomarnas frammarsch 11 2.4 Kartering av medlemsföreningarna 13 3. JÄMFÖRANDE STUDIE 14 3.1 Innebandyföreningarna i Uppland 14 3.1.1 Uppländska föreningar i kategori 1 15 3.1.2 Uppländska föreningar i kategori 2 15 3.1.3 Uppländska föreningar i kategori 3 16 3.1.4 Uppländska föreningar i kategori 4 17 3.1.5 Uppländska föreningar i kategori 5 18 3.2 Kvalitativ jämförelse av tre föreningar 19 3.2.1 Årsta IK 19 3.2.2 IBK Katedral 20 3.2.3 IBK Uppsala Teknologer 21 4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 22 KÄLLOR- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 24
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.