Details

"Inget lär främja kreativiteten så som brist på pengar" : - Om företags hantering av skattefrågor

by Strååt, Karin; Sundén, Katarina

Abstract (Summary)

På senare tid har företags skattefrågor fått en större betydelse då

allt fler intressenter ser till hur företag hanterar sina

skattekostnader. Nya dimensioner som skapats innefattar etik,

moral och socialt ansvar. För att företagen ska tillfredsställa sina

intressenter måste de minska på skattekostnaderna samtidigt som

de följer de regelverk som reglerar skattehanteringen. Företagets

skattekostnader, skatterisker samt de kostnader som uppstår för att

hantera företagets skattefrågor är de områden som skattestrategin

ska beröra.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:skatt skattestrategi strategi skattehantering verksamhetsstrategi business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.