Details

Ingen harmoni utan kamp : Om lärares tillämpning av skolans värdegrund

by Hanson, Gunilla; Palm, Rose-Marie

Abstract (Summary)
Arbetet beskriver hur tre lärare och en skolledare för ut och förankrar den värdegrund som beskrivs i nuvarande läroplan (Lpo 94). Metoden som använts är personliga intervjuer och ett selektivt urval av intervjuade har gjorts. En litteraturgenomgång stöder de metoder och synsätt som lärarna framhåller. Resultatet visar att alla intervjuade har ett aktivt förhållningssätt till de värden som läroplanen lyfter fram. Det genomsyrar hela deras undervisning och arbetet pågår mer eller mindre ständigt. Nyckelord Keyword Värdegrund, etik, grundläggande värden, harmoni 2 Ingen harmoni utan kamp Om lärares tillämpning av skolans värdegrund INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:värdegrund etik grundläggande värden harmoni

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.